logo
 1. در کل وبسایت ما چقدر توانست نیازهای شما رو برآورده کنه؟

  ادامه
 2. چقدر برایتان راحت بود تا بتونید موارد مورد نظرتان رو داخل وبسایت پیدا کنید؟

  ادامه
 3. آیا بیشتر از مدت زمانی که انتظار داشتید طول کشید تا بتوانید موارد مورد نظرتان را داخل سایت پیدا کنید یا کمتر؟

  ادامه
 4. چقدر به صحت اطلاعات ارایه شده روی وبسایت اعتماد دارید؟

  ادامه
 5. جذابیت‌های ظاهری وبسایت چطور است؟

  ادامه
 6. چقدر احتمال دارد وبسایت ما رو به دوست یا همکار خود پیشنهاد کنید؟

  خیلی کمخیلی زیاد
  ثبت کن
VForm