logo
 1. مشتریان هدف شما اشخاص هستند یا شرکت‌ها و سازمان‌ها، و یا ترکیبی از هر دو؟

  ادامه
 2. بازار هدف شما حدودا شامل چند نفر است؟

 3. چه تعداد شرکت یا سازمان در حال حاضر خدمات یا کالایی مشابه مورد شما را اریه می‌دهند؟

 4. بازار برای مشتریان هدف شما چقدر رقابتی است؟

  ادامه
 5. بزرگترین رقیب شما، در حال حاضر حدودا چند درصد بازار هدف را در اختیار دارد؟

  یک عدد بین 0 تا 100 وارد کنید
  سوال بعد
 6. شما حدودا چند درصد از بازار هدف را در حال حاضر در اختیار دارید؟

  یک عدد بین 0 تا 100 وارد کنید
  سوال بعد
 7. پرداختی‌های مشتریان در ازای کالا یا خدمات شما به چه صورت هست؟

  ادامه
 8. مشتریان هدف شما احتمالا حداقل چندبار کالا یا خدمات شما خریداری خواهند کرد؟

 9. حدودا چند درصد از مشتریان هدف شما قبلا خدمات یا کالایی مشابه شما مورد را خریداری کرده‌اند؟

  یک عدد بین 0 تا 100 وارد کنید
  سوال بعد
 10. چه تعداد مشتری نیاز دارید تا به سوددهی برسید؟

VForm