logo
 1. فیلم هایی که در سایت فیلمنو قرار میگیرند، چه کیفیت هایی داشته باشند؟ *

  ادامه
 2. سریال هایی که در سایت فیلمنو قرار میگیرند، چه کیفیتی داشته باشند؟ *

  ادامه
 3. محتوایی که در سایت فیلمنو قرار میگیرند بیشتر دوبله فارسی باشند یا با زیرنویس فارسی؟ *

  ادامه
 4. چه ژانرهایی بیشتر در فیلمنو قرار گیرند؟ *

  ادامه
 5. شما مخاطب چه بخش هایی هستید؟ *

  ادامه
 6. معمولاً از کدام دسته تماشا میکنید؟

  ادامه
 7. دوست دارید در سرویس فیلمنو کودک که سرویسی نوپا و مخصوص کودکان می باشد، چه امکانات و مواردی اضافه شود؟ نظر شما باعث بهبود عملکرد ما در این بخش خواهد شد.

 8. چه انتظاراتی از فیلمنو دارید؟ *

 9. آیا به صورت کلی از عملکرد فیلمنو راضی هستید؟ *

  ادامه
 10. امتیاز شما به فیلمنو *

  سوال بعد
 11. نام و نام خانوادگی شما

VForm