logo
 1. چقدر احتمال دارد این رویداد را به دوست یا همکار خود نیز پیشنهاد دهید؟

  بسیار ضعیفبسیار زیاد
  ادامه
 2. در کل به این رویداد چه امتیازی می‌دهید؟

  ادامه
 3. به چه چیزی از رویداد علاقه داشتید؟

 4. چه چیزی در این رویداد مورد پسند شما نبود؟

 5. از نظر شما سازماندهی امور رویداد چطور بود؟

  ادامه
 6. نحوه برخورد دست اندر کاران رویداد چطور بود؟

  ادامه
 7. چه مقدار از اطلاعاتی را که نیاز داشتید به کمک این رویداد به دست آوردید؟

  ادامه
 8. مدت زمان ارایۀ رویداد چطور بود؟

  ادامه
 9. آیا چیز دیگری هست که بخواهید در رابطه با رویداد با ما در میان بگذارید؟

VForm