logo
 1. از لحاظ سلامت بدنی در چه وضعیتی قرار دارید؟

  ناسالمکاملا سالم
  ادامه
 2. آیا از مکمل‌های تغذیه‌ای استفاده می‌کنید؟

  ادامه
 3. چقدر به ورزش کردن اهمیت می‌دهید؟

  بسیار کمبسیار زیاد
  ادامه
 4. معمولا بیشتر به چه شکل ورزش می‌کنید؟

  ادامه
 5. احساس می‌کنید خیلی زیاد ورزش می‌کنید، یا خیلی کم، یا به اندازه؟

  ادامه
 6. در طی یک روز به طور معمول چند وعده غذایی یا بین غذایی شما شامل کربوهیدرات است؟

 7. در طی یک روز به طور معمول چند وعده غذایی یا بین غذایی شما شامل پروتئین است؟

 8. در طی یک روز به طور معمول چند وعده غذایی یا بین غذایی شما شامل سبزیجات است؟

 9. در طی یک روز به طور معمول چند وعده غذایی یا بین غذایی شما شامل میوه است؟

 10. در طی یک روز به طور معمول چندبار غذاهای آماده یا گرم شده مصرف می‌کنید؟

VForm