logo
 1. چقدر احتمال دارد که استفاده از خدمات ما را به دوستان یا همکاران خود پیشنهاد بدهید؟

  بسیار کمبسیار زیاد
  ادامه
 2. در کل میزان رضایت شما از خدمات ما چقدر است؟

  ادامه
 3. ترجیح می‌دهید از کدام یک از این عبارات برای توصیف خدمات ما استفاده کنید؟

  می‌توانید یک یا چند مورد را انتخاب کنید
  ادامه
 4. خدمات ما تا چه مقدار توانسته است نیازهای شما را برآورده سازد؟

  ادامه
 5. کیفیت خدمات را چطور ارزیابی می‌کنید؟

  ادامه
 6. نسبت ارزش به قیمت خدمات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

  ادامه
 7. ما نسبت به سوالات و یا انتقادات شما نسبت به خدماتمان چقدر پاسخگو و مسئولیت‌پذیر بوده‌ایم؟

  ادامه
 8. چه مدت مشتری خدمات و محصولات ما بوده‌اید؟

  ادامه
 9. چقدر احتمال دارد که دوباره از خدمات/محصولات ما استفاده کنید؟

  ادامه
 10. آیا انتقاد، پیشنهاد و یا توصیه‌ای دارید؟

VForm